guillaume-bolduc-205931-web.jpg

Prosjektleiing

 

Alle prosjekt treng ein dyktig prosjektleiar

Gjennom rutinert prosjektleiing, kan ein spare både tid og pengar. Med god prosjektstyring oppnår ein i tillegg eit betre resultat. Prosjektleiaren har det overordna blikket i prosjekta, og koordinerer dei andre faga som er involverte.

Conplan kan vise til mange vellukka oppdrag dei seinare åra og kan gi prosjektet ditt det løftet som trengst for å kome i mål. Produksjonen vert overvaka og vi syter for at arbeidet skjer i samsvar med budsjett og tidsplan.

Som kunde er du trygg på at vi følger opp prosjektet frå start til ferdigstilling.

Beste praksis

  • Planlegging

  • Kostnadskontroll

  • Handtering av risiko

  • Leiarskap

  • Metodikk

  • Forretningsverdi

  • Leveranse