Bertil.jpg

Bertil Kristiansen

Sivilingeniør

Dir.: 70 01 87 63
Mob.: 976 21 692
bertil@conplan.no

Bakgrunn

Sivilingeniør, NTNU- bygg 2007, konstruksjonsteknikk.
Ingeniør frå HIB 2005.

Bertil har lang og brei erfaring i bygg-teknisk prosjektering. Han har god kompetanse knytt til konstruksjon i betong, tre og stål. Han gjennomfører avanserte jordskjelvanalysar for seismiske laster og har erfaring frå prosjekt med store og komplekse byggverk. 

Spesialfelt

Prosjektering av komplekse strukturar (FEM-analyser).
Avanserte jordskjelvanlysar.

Referanseprosjekt

 • AMFI MOA
  Prosjektering av spiraltrapp i stål 
  Byggeår: 2018

 • AKER SOLUTIONS STAVANGER
  Kontorbygg 64 000 m²
  Vasstette konstruksjonar over to plan under terreng, 8 etasjar over terreng
  Byggeår: 2009

 • JERNBANEBRU E6
  Strekning: Trondheim - Stjørdal
  Prosjektering av to-spor jernbanebru over 3 spenn, lengde: 62 meter
  Etterspente bjelkar og stålbjelke av hatteprofil med høgde over 2 meter
  Byggeår: 2009

 • NYE ULSTEINHALLEN / HØDD ARENA
  Prosjektering av stålkonstuksjonar. Fagverk med spennvidde 54 meter, utkragarbjelkar ca 19 meter
  Byggeår: 2012

Therese Myrene Aurvåg