Edith.jpg

Edith V. Steinsvik

Sivilingeniør

Dir.: 70 01 87 60
Mob.: 419 34 022
edith@conplan.no

Bakgrunn

Sivilingeniør, NTNU – Bygg og Miljøteknikk, konstruksjonsteknikk 2007.
Edith har fleire års erfaring som prosjektingeniør der oppgåvene har vore mange og varierte.

Spesialfelt

Rådgjeving, beskriving etter NS3420, statikk, stabilitet, risikovurdering og dimensjonering av betong, mur, stål, tre og prefabrikkerte betongelement for nybygg, så vel som ved ombygging. Produksjon av teikningar og 3D-modellering.

Referanseprosjekt

 • HYDRO NORGE AS
  Storleik: 32.000 m²
  Rolle: Prosjektingeniør byggeteknikk
  Detaljprosjekt av kontorbygg med parkeringskjellar. Statiske berekningar av betongkonstruksjonar. Teikningsproduksjon.

 • HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG - NYE MIDTSTUBAKKEN
  Rolle: Prosjektingeniør byggeteknikk
  Forprosjekt og detaljprosjekt av hoppbakke K95, dommartårn, driftsbygg og trenertribune. Statiske berekningar av stål og betong. Global statikk. Teikningsproduksjon.

 • NYE AMFI MOA SYD
  Rolle: Prosjektingeniør byggeteknikk
  Prosjektering av betongelement. 3D-modellering.

 • TINE MEIERI ÅLESUND
  Rolle: Prosjektingeniør byggeteknikk
  Ombygging av eksisterande bygningar i tillegg til ny kjørerampe og parkering på tak.  Prosjektering ARK-fag (planløysing, fasadeteikningar, vindaugsskjema ol.), statiske berekningar av stål og betong. Vurdering av kapasitet i eksisterande bærekonstruksjon og tiltak for utbetring.

Therese Myrene Aurvåg