Sjøholt Skule

Sjøholt Skule

0.00

BYGGHERRE / Ørskog Kommune
LOKALISERING / Sjøholt
BYGGEÅR / 2016 - 2017
AREAL / 6 400 m²

Add To Cart

KONSTRUKSJON
Prefabrikkert betongelementbygg med berande sandwich-veggar. Berande stålsøyler og stålbjelkar.

ANNA
Conplan hadde det fulle RIB-ansvaret innan konstruksjonsteknikk. Dette inneber at vi hadde alt ansvar for prosjektering av stålkonstruksjonar og betong-/elementkonstruksjonar. Vi fekk dermed sy saman prosjektet med tanke på å få til gode rasjonelle og økonomiske overgangar mellom dei ulike fagområda.